Zalecane podręczniki:

 

 

Gawinecki J. Matematyka dla ekonomistów, WSHiP, Warszawa, 2000 r.

 

Banaś J., Podstawy matematyki dla ekonomistów, WNT, 2007 r.